NYHETER

2021 12 01

Nenne kommer ha sina smycken på Sunderby folkhögskola i

receptionen. Därför nenne har gått konstskolan där så det

känns fint att få vara representerad där.